ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Benestar Social

32 entrades.

Centres Cívics

4 entrades.

Consum

5 entrades.

Cultura

4 entrades.

Hisenda

7 entrades.

Justícia

10 entrades.

Medi Ambient

17 entrades.

Partits Polítics

9 entrades.

Seguretat Social

1 entrades.

Treball

3 entrades.

Urbanisme

8 entrades.